OVER NOUNIT


nounIT (noun-IT) focust zich op bedrijven met behoefte aan een goede en vooral pragmatische vertaling van de (interne) klantbehoefte naar een IT oplossing. Dit varieert in diensten van procesanalyses tot project- en implementatiemanagement voor nieuwe IT oplossingen. De focus ligt op een pragmatische aanpak naar de juiste oplossing voor uw business vraagstuk.

nounIT werkt met een team van professionals die aan de nounIT organisatie verbonden zijn. Zo kunnen wij per vraagstuk het juiste team van professionals samenstellen om het gewenste resultaat te behalen.

grondlegger
De grondlegger van nounIT is Taco van der Plaats. Hij heeft in de afgelopen vijftien jaar zijn sporen verdiend als Projectmanager / Proces Manager / Service Delivery Manager / Change- en Releasemanager en Implementatiemanager, waarvan de ruim 12,5 jaar in het onderwijsveld, met name in de administratieve en Informatie Voorzienings processen.
Hij werkte voor diverse opdrachtsgevers is het onderwijs- en examineringsveld en politieke partijen.
 
Resultaat
Het vooraf gezamenlijk helder gedefinieerde resultaat staat bij nounIT voorop. Hoe wordt het afgebakende doel op de factoren tijd en budget gerealiseerd. Kwaliteit en pragmatisme staan hierbij voorop.

Citaat opdrachtgever:
"Taco heeft een scherp oog voor detail en voert een sterk verwachtingsmanagement. De projecten die hij managet zijn daardoor uitstekend georganiseerd en de teams die hij aanstuurt zijn effectief en betrouwbaar."

Kernwaarden
* Richtinggevend
* Daadkrachtig
* Overtuigend
* Creatief
* Verantwoordelijk
* Pragmatisch

Diensten


1. Implementaties
Implementaties volgens een projectmatige aanpak is een vak apart. Niet alleen komt hier kennis van techniek en het commitment van de opdrachtgever bij kijken, maar belangrijker nog is de rol van de gebruiker!

Veelal wordt de eindgebruiker aan het begin van het traject betrokken om input te leveren om vervolgens tijdens het testen er achter te komen dat zij niet geleverd krijgt wat initieel bedoeld is. nounIT zorgt tijdens de projecten een gezonde (no-nonsens) mix van gebruikersbetrokkenheid, juiste afstemming met IT en een gezonde projectverantwoording naar de opdrachtgever.


2. Procesoptimalisatie
'Wij doen het al jaren zo!' is de meest geplaatste en gehoorde opmerking binnen organisaties. Vrijwel niemand vraagt zich meer waarom we handelingen zo uitvoeren als we doen en of dit nog efficient is!

Veelal zijn dit de administratieve processen die door meerdere personen/afdelingen (minimaal) dubbel uitgevoerd worden. Door een kritische review kan nounIT beoordelen welke processen vereenvoudigd kunnen worden, om zo onnodige stappen in de proces- en bedrijfsvoering te elimineren!


3. Product Owner
'Wij hebben een SCRUM ontwikkelteam wat de beste ontwikkelmethode zou zijn, maar de business is nog (steeds) niet tevreden!'. Dit komt veelal doordat de Product Owner de zwakste schakel is!

Laten we helder zijn: Product Owner zijn is moeilijk! Los van het creëren van een gedeelde visie en die vertalen naar roadmap en productbacklog-items wordt er van hem verwacht dat hij perfecte oplossingen bedenkt voor nog onontdekte problemen. Product owner doe je er niet als een taak bij, maar voor de projectperiode BEN je product owner! nounIT ondersteunt (toekomstige) Product Owners bij de focus van het Product Owner zijn.


4. IT advies
'Wij willen een nieuw CRM systeem maar welke is de beste fit voor ons?' of 'Ons applicatielandschap is een lappendeken geworden, hoe kunnen we dit weer overzichtelijk maken?'

Dit soort vraagstukken zijn lastig vanuit de eigen organisatie te beantwoorden. Veelal is dit het gevolg van snelle aanpassingen in de bedrijfs- en procesvoering om 'later' goed te integreren in de primaire systemen. Een review door nounIT op uw applicatie-landschap kan u inzicht geven welke verbeteringen mogelijk zijn om uw core business verder te ontplooien!


opdrachtgevers

Groenlinks (landelijk bureau) - 2016-heden
Het Landelijk Bureau van GroenLinks in Utrecht opereert in opdracht van het partijbestuur. Het ondersteunt het partijbestuur en de besturen en politici van GroenLinks in gemeenten, provincies, Eerste en Tweede Kamer en het Europees Parlement. Het bureau verzorgt verder de administratie van de Vereniging GroenLinks, organiseert campagnes en activiteiten die behoren tot de partijdemocratie, zoals congressen en referenda, en verzorgt de communicatie met leden en sympathisanten.

Rol: Proces- en ICT adviseur.
Activiteiten: Ondersteunen projectteam in analysefase CRM / begeleiden projectteam bij leverancierselectie / opstellen RFP.
Resultaat: Een concreet RFP waarin het eisenpakket van Groenlinks is opgenomen.

Stiching Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) - 2016-heden
Op 1 augustus 2015 startte de nieuwe Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Beroepsonderwijs en bedrijfsleven werken samen in SBB om studenten de beste praktijkopleiding te geven met uitzicht op een baan. Bedrijven krijgen zo steeds de vakmensen die ze nodig hebben.

Rol: Projectmanager.
Activiteiten: Ontwikkelen nieuwe versie www.stagemarkt.nl voor studenten in het MBO onderwijsveld / Ontwikkelen nieuwe tool SBB-Stagecoach voor stagebegeleiders / ikkelen en implementeren nieuwe ‘Mijn’ omgeving.
Resultaat: Een bredere dienstverlening naar leerbedrijven en onderwijs.

Stichting eX:plain - 2015-heden
eX:plain is het kennis- advies- en dienstencentrum voor beroepsgerichte examinering en professionele ontwikkeling.

Rol: Informatiemanager.
Activiteiten: Invoeren van Change- en Releasemanagement voor het beheer en onderhoud van de maatwerkapplicaties inclusief inrichting van dit proces in Topdesk / Projectmanagement ontrafelen huidig toets-servicesysteem voor toekomstbestendigheid / Adviseren Management en Directie over applicatielandschap / Methodisch begeleiden software development team om via SCRUM/Agile te werken.
Resultaat: Een profesioneel ontwikkel- en beheerteam.

ECDL Nederland - 2016
ECDL Nederland levert een breed scala aan competentiegerichte toetsen, examens en certificaten in digitale vaardigheden aan het onderwijs en bedrijfsleven.

Rol: Proces- en ICT adviseur.
Activiteiten: Quickscan huidig applicatielandschap / advies.

Stiching Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) - 2014-2015
Op 1 augustus 2015 startte de nieuwe Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Beroepsonderwijs en bedrijfsleven werken samen in SBB om MBO-studenten de beste praktijkopleiding te geven met uitzicht op een baan. Bedrijven krijgen zo steeds de vakmensen die ze nodig hebben. SBB wordt gefinancierd door OCW om de aansluiting tussen het MBO-scholenveld en het Bedrijfsleven te stimuleren. Voor deze transitie was het noodzakelijk dat alle processen en systemen rond de primaire processen per 1 augustus 2015 operationeel waren. Voor dit traject was ik verantwoordelijk en aansprakelijk.

Rol: Implementatiemanager / Product Owner.
Activiteiten: Overall projectmanagement / Aansturen multidisciplinaire teams / afstemmen met ketenpartners / aansturen externe softwareleverancier / afstemmen conversie met 17 kenniscentra.
Resultaat: Gemigreerde en ingerichte applicatie-omgeving waar de nieuwe SBB organisatie, het onderwijsveld (stagedocenten.nl) en bedrijfsleven (stagebedrijven.nl) mee kan werken.

ECABO - 2014
In verband met budgetreductie zijn de primaire processen opnieuw beoordeeld en is een extra processtap toegevoegd, waarbij de toetsing van aanvragen extra beoordeeld wordt om zo onnodige inspanningen te verrichten.

Rol: Procesanalist / Projectmanager / Product Owner.
Activiteiten: Procesanalyse / opstellen functioneel ontwerp / aansturen externe softwareleverancier.
Resultaat: Maatwerkapplicatie ontwikkeld om extra informatie tijdens een aanmelding voor een nieuw te erkennen stagebedrijf te verzamelen en van een validiteitscheck voorzien.

Calibris / ECABO / Kenniscentrum Handel - 2012-2013
Vanuit 3 kenniscentra is een samenwerkingsverband ontstaan om zowel interne als externe gebruikers een uniform proces aan te bieden.

Rol: Technisch projectleider.
Activiteiten: Procesanalyse / aansturen externe softwareleveranciers / aansturen interne beheerorganisatie / aansturen externe hostingspartij.
Resultaat: Een extern gehoste Microsoft Dynamics CRM omgeving in combinatie met een maatwerk portaal.

VCA - 2011-2012
Het VCA stelsel wilde versie 1.0 vervangen voor een versie 2.0 waarbij vele toevoegingen gewenst zijn vanuit de procesondersteuning.

Rol: Procesanalist.
Activiteiten: Procesanalyse / opstellen Functioneel Ontwerp.
Resultaat: Een volledig Functioneel Ontwerp waar VCA de ontwikkeling van versie 2.0 mee kon starten.

Calibris / ECABO - 2010-2011
Beide organisaties maken gebruik van dezelfde (maatwerk) software. Gewenst was om het bestaande klantportaal compleet te vervangen voor een meer bij de tijdse variant. Daarnaast leefde de vraag voor het uitvoeren van een Proof of Concept om de bestaande backoffice applicatie te gaan vervangen.

Rol: Procesanalist / projectleider.
Activiteiten: Procesanalyse / aansturen externe softwareleveranciers.
Resultaat: Een nieuwe 'Mijn' omgeving voor beide organisatie waarbij een Proof of Concept is opgezet en intensief heb samen gewerkt met Microsoft Nederland en Salesforce.com (Dublin).

ECABO - 2010
De backoffice applicatie miste een basis Outlook integratie om zo de bedrijfsvoering efficienter te kunnen doen.

Rol: Procesanalist / projectmanager.
Activiteiten: Procesanalyse / opstellen functioneel ontwerp / aansturen externe softwareleverancier.
Resultaat: Maatwerkapplicatie ontwikkeld.

ECABO - 2009
Om meer inzicht te krijgen in de bedrijfsvoering is een datawarehouse ontwikkeld en de afdeling Informatiemanagement als BI Competence Centre gepositioneerd voor zowel interne als externe informatielevering.

Rol: Projectleider / Product Owner.
Activiteiten: Opstellen requirments / opstellen KPI's /aansturen externe softwareleverancier.
Resultaat: Opgezet Datawarehouse met ontsluitingen via MS SQL Reporting Services / MS Sharepoint Performance Point Services.

SVO / SVGB / SH&M - 2008
De kenniscentra SVO / SVGB en SH&M hebben na een pakketselectie gekozen voor het primaire systeem wat door ECABO / Calibris ontwikkeld is. Dit systeem is voor de 3 individuele kenniscentra geimplementeerd op basis van hun bedrijfsvoering.

Rol: Implementatiemanager.
Activiteiten: Procesanalyse / aansturing interne teams / coachen functioneel beheerders.
Resultaat: 3 individuele omgevingen waar de kenniscentra hun primaire proces mee ondersteunen.

LIFT Group - 2007
Het kenniscentrum voor Mode en textiel heeft na een pakketselectie gekozen voor het primaire systeem wat door ECABO / Calibris ontwikkeld is. Dit systeem is voor de LIFT Group geimplementeerd op basis van hun bedrijfsvoering.

Rol: Implementatiemanager.
Activiteiten: Procesanalyse / aansturing interne teams / coachen functioneel beheerder.
Resultaat: Een werkende omgeving waar de LIFT Group haar primaire proces mee ondersteunen.

VCA - 2006-2007
Het VCA stelsel wilde een compleet nieuwe aanmeldapplicatie waarin VCA exameninstellingen hun kandidaten kunnen aanmelden om een VCA diploma te behalen.

Rol: Procesanalist / projectleider.
Activiteiten: Procesanalyse / opstellen Functioneel Ontwerp / aansturen externe softwareleverancier.
Resultaat: Een volledig nieuwe applicatie waarmee het VCA stelsel de aanmeldingen, diplomaresultaten en facturatie mee kan verzorgen.

EBFS - 2006
Ten behoeve van het EBFS stelsel (www.ebfs.nl) is een analyse uitgevoerd hoe het diplomaregister V1.0 eruit kan komen te zien.

Rol: Procesanalist.
Activiteiten: Procesanalyse / opstellen Functioneel Ontwerp.
Resultaat: Een Functioneel Ontwerp en advies voor de start van ontwikkeling.

Contact


Adresgegevens
nounIT
Anna Boelensgaarde 17
3824 BR Amersfoort

Telefoon/Email
T. 06 150 93 628
E. info@nounIT.nl

KvK
62435787
Social MediaCopyright © 2015 nounIT - Design by Reynhard